030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Raksystems – Intressebevarare för nationalegendomen sedan 1989

Raksystems Insinööritoimisto Oy är ett företag vars fokus ligger på fastigheters goda skick som helhet. Riksomfattande verksamhet och över 150 000 genomförda besiktningar och undersökningar av fastigheters skick gör företaget till Finlands ledande inom fastighetsbesiktning och luftkvalitetskontroll. Företagets mål är att mångdubbla sin omsättning och att under de kommande åren växa avsevärt både i Finland och i Sverige.

Kapitalinvesteringsbolaget MB Funds Ltd blev företagets huvudägare i december 2018. Med hjälp av investeringar från den nya huvudägaren är målet att göra Raksystems till Nordens ledande bolag inom besiktning och konsultering. Målet med Raksystems företagsförvärv är internationalisering och ökad kompetensnivå.

I maj 2019 förvärvade Raksystems svenska Dry-IT AB:s aktiestock i sin helhet. Dry-IT är Sveriges ledande konsultföretag inom fuktkontroll under produktionstiden. Läs mera om företagsförvärvet och Dry-IT AB på deras webbplats.

 

Värdegrunden och miljöpolitiken i vår verksamhet

Raksystems verksamhet styrs av en värdegrund som bygger på följande principer: bra service, välmående människor och arbetsglädje.

Ansvarsfullhet står i centrum för Raksystems verksamhet. Företaget har förbundit sig att agera enligt ISO 9001-certifieringen. Bolaget tillhandahåller tjänster som tar hänsyn till hållbar utveckling och förutsätter att egen personal och berörda parter tar hänsyn till hållbar utveckling inom sin verksamhet. Certifikatet förutsätter följande:

 • Legitimerad verksamhet.
 • Identifiering av risker och riskfaktorer.
 • Kontinuerlig utveckling av verksamhetsprocesser och modeller.
 • Handledning i och information om miljövänlig verksamhet till personalen.
 • Att berörda parter informeras om miljöfrågor.

 

Om Raksystems Insinööritoimisto Oy

 • Ledande konsultkoncern inom fastighetsbesiktning med verksamhet i Finland och Sverige.
 • Grundad år 1989.
 • Marko Malmivaara, verkställande direktör, civ.ing.
 • Våra kunder är fastighetsägare, användare, byggföretag och andra aktörer inom branschen.
 • 22 regionala kontor, av dessa 18 i Finland och 4 i Sverige.
 • 350 anställda.
 • Omsättning 2019E 37 miljoner euro (pro forma).

 

Pressmeddelande

 

Kontakta oss

Kundtjänst, tel. +358 30 670 5500 asiakaspalvelu@raksystems.fi