030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Jätä sisäilman laadun tutkiminen ammattilaiselle

Sisätiloissa vietetty aika on kasvanut viime vuosikymmenen aikana räjähdysmäisesti. Ihminen viettää nykyään jopa 90 % ajastaan sisällä. Terveellinen asuminen ja kiinteistön kunto kulkevat käsi kädessä. Koska ilman laadulla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen, on tärkeää tietää onko sisäilman laadussa puutteita. Kun Sisäilmatutkimus on suoritettu, on tärkeää ryhtyä tutkimusraportin suosittamiin toimenpiteisiin aikailematta. Sisäilmatutkimus auttaa korjausten kohdistamisessa taloudellisesti kun tavoitteena on turhien tutkimusten rajaaminen pois ja oikean ongelman löytäminen oikeilla menetelmillä.

Jos epäilet ongelmia sisäilmassa - havaitset esimerkiksi homeen hajua tai tunkkaista sisäilmaa - on sisäilmatutkimus oikea valinta.

Raksystemsin Rakennusterveysasiantuntijat (RTA) palvelevat kautta maan.

 

Aistitko homeen hajun?

Sisäilmatutkimus on paikallaan silloin, kun on epäilys rakenteiden vaurioista tai talotekniikan puutteista esim. poikkeavan sairastelun tai hajuhaitan takia (esim. maakellarimainen homeen haju) mutta rakenteiden vaurioita ei ole löydetty kuntotutkimusten avulla. Sisäilmatutkimuksilla selvitetään esiintyykö sisäilmassa esimerkiksi tavanomaisesta poikkeavia itiöitä, yhdisteitä tai muita sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille haittaa.

Sisäilmatutkimus voi sisältää käyttäjäkyselyitä, hetkellisiä tai pidempikestoisia näytteenottoja tai selvityksiä rakenteiden kunnosta. Sisäilmatutkimuksen tarpeen ja sisällön määrittämiseksi tarvitaan usein asiantuntijakäynti kohteessa. Joskus ongelmat ratkeavat tällä ensimmäisellä käynnillä, eikä muita tutkimuksia enää tarvita. Parhaan hyödyn saavuttamiseksi suosittelemme tutkimuksen aloittamista Tarvekartoituksella. Kartoituksella selvitetään asiantuntijan avulla kunkin kohteen ja asiakkaan tarpeita parhaiten palvelevat mittausmenetelmät.

Sisäilmatutkimukseen voi liittyä mm:

  • pölystä tehtäviä analyyseja,
  • teollisten mineraalikuitujen analyyseja,
  • hiilidioksidi-, lämpö- ja kosteusmittauksia,
  • VOC -mittauksia tai muita kemiallisten epäpuhtauksien tai haitta-aineiden selvityksiä sekä
  • mikrobimittauksia.


Sisäilmatutkimuksia läpi vuoden

Sisäilman mikrobimittaukset tulee ensisijaisesti tehdä talvi­aikaan, jolloin ulkoilmassa on pakkasasteita ja/tai maassa on lumipeite. Talviaikaiset olosuhteet tulisi olla mitattavalla alueella yhtäjaksoisesti vähintään 3 vuorokautta ennen mit­tausta ja mittausten aikana. Muut sisäilmamittaukset voidaan tehdä vuodenajasta riippumatta.

Teemme sisäilmasto- ja kosteusteknisiä kuntotutkimuksia yksityisasuntojen lisäksi esimerkiksi myös kouluille, päiväkodeille, toimistoihin, asunto-osakeyhtiöihin ja liikekiinteistöihin.

Ongelmia sisäilmassa?

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi sisäilmapalveluun.

Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä