030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Mikrobitutkimukset avain ongelmien ratkaisemiseksi

Jos silmäsi kutiavat ja ovat kuivat, kurkkusi käheä tai ihosi erittäin kutiseva ja samalla epäilet rakennuksessa olevan ongelmia, voi hyvinkin olla, että mikrobitutkimuksilla päästään lähemmäksi ongelman ratkaisua.

Nämä edellä mainitut oireet ovat tyypillisiä ongelmia kun kyseessä on kosteusvauriorakennusten tavanomaisesta poikkeava mikrobialtistus. Toisinaan kosteus- ja homevaurion voi havaita rakenteiden pinnoilta aistinvaraisesti, mutta pintojen takana olevaa vauriota on usein hankala tai jopa mahdotonta selvittää ilman tarkempia tutkimuksia.

Raksystemsin Rakennusterveysasiantuntijat (RTA) palvelevat kautta maan.

 

Lue lisää

Näytteiden otto on asiantuntijan työtä

Mikrobinäytteiden otto ja sopivien menetelmien valinta on ammattilaisen työtä. Asiantuntija arvioi riskialttiimmat rakenteet ja harkitsee tarkoin näytteiden ottopaikat sekä määrän, kuinka monta näytettä tarvitaan. Turhien ilma- ja materiaalinäytteiden otto ei kannata vaan tarkkaan ja harkitsevaan asiantuntijatyöhön tulee panostaa.

Näytteet toimitetaan riippumattomaan laboratorioon, jossa näytteiden analysointi kestää yleensä n. 2-6 viikkoa. Tämän jälkeen asiantuntija analysoi näytteiden tulokset ja laatii oman raporttinsa sekä kirjaa mahdolliset jatkotoimenpidesuositukset.

 

Mikrobinäytteet ilmasta vai rakenteista?

Kun epäilys sisäilman mikrobiongelmasta on herännyt, tulee arvioida, millä tutkimusmenetelmillä asia saadaan selvitettyä tehokkaimmin. Jokaiseen kohteeseen tulee laatia tutkimussuunnitelma, jossa arvioidaan eri menetelmien soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen.

Kun sisäilman mikrobiologista laatua halutaan selvittää, tehdään tutkimukset ensisijaisesti rakenteiden kosteus- ja mikrobivauriotutkimusten avulla. Tutkimuksissa kartoitetaan rakenteissa olevat vauriot mm. materiaalinäytteistä tehtävien mikrobianalyysien avulla sekä selvitetään vaurioituneista rakenteista oleva ilmayhteys sisäilmaan. Mikäli materiaaleissa todetaan niiden vaurioitumiseen viittaavaa mikrobikasvua ja vaurio sijaitsee rakenneosassa, josta ilma kulkeutuu sisätiloihin päin, ylittyy asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja. Tällöin korjaustoimiin on ryhdyttävä.

Sisäilman mikrobinäytteenotto sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa rakennus- ja ilmanvaihtoteknisten kuntotutkimusten avulla ei saada paikallistettua sisäilmaan liittyviä ongelmia ja mahdollisen mikrobivaurion olemassaolosta halutaan lisäselvityksiä. Mikäli mittauksia tehdään sisäilmasta, sisäilman mikrobimittauksen tulos ei yksistään riitä asumisterveysasetuksessa määritellyn toimenpiderajan ylittymiseksi. Poikkeavien sisäilman mikrobimittausten tulosten lisäksi tulee olla muutakin näyttöä toimenpiderajan ylittymisestä, kuten homeen hajua, näkyviä vauriojälkiä, rakenteiden sisällä todettuja kosteusvaurioita tai rakennusmateriaalien / pintojen näytteissä todettua mikrobikasvua. Lisänäyttöä toimenpiderajan ylittymisestä tarvitaan sen takia, ettei yksistään sisäilman mikrobimittauksissa todettujen poikkeavien tulosten perusteella voida sanoa, ovatko mikrobit peräisin rakenteiden mikrobivaurioista vai jostakin tavanomaisesta lähteestä, kuten vaikkapa ulkoilmasta, polttopuista, elintarvikkeista tai kukkien mullasta.

Sisäilman mikrobimittauksiin liittyy myös riski siitä, että vaikka rakenteissa olisi mikrobivaurio, ei ilman mittauksessa välttämättä havaita poikkeavaa tulosta. Tästä syystä sisäilmanäytteitä ei voida käyttää osoittamaan tutkittavan tilan olevan kunnossa.

Materiaaleista ja ilmasta tehtävien näytteenottojen lisäksi mikrobinäytteitä voidaan kerätä mm. pölystä ja pinnoilta. Näytteiden keräämisen jälkeen voidaan mikrobianalyysi tehdä laboratoriossa eri menetelmiä käyttämällä. Sopivan menetelmän tai tarvittaessa useamman menetelmän käyttö tulee arvioida tapauskohtaisesti. Koska sekä näytteenotto- että analyysimenetelmiä on useita, sopivien tutkimusmenetelmien ja analyysien valinnassa kannattaa kääntyä aina asiantuntijan puoleen.

 

Tarjoamme myös laaja-alaisen rakennus- ja talotekniikan osaamisen käyttöösi!

Valtion Asuntorahasto ARA myöntää avustuksia terveyshaitan poistamiseen. Tutustu tästä linkistä.

 

 

 

Ongelmia sisäilmassa?

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi sisäilmapalveluun.

Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä