030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Asuinhuoneiston asbestikartoitus

Asbestikartoituksen sisältö on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa 798/2015 asbestityön turvallisuudesta. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoituksen dokumentti liitetään asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tekemään kirjalliseen turvallisuussuunnitelmaan. Asetuksessa annetaan lisäksi ohjeita asbestipurkutyön työnantajan / työnsuorittajan tekemästä ennakkoilmoituksesta, purkutyön johtamisesta, valvonnasta ja työmenetelmistä.

Tilojen puhdistuksen jälkeen altistumisalueen puhtaus ja jatkokäytön turvallisuus on varmistettava mittaamalla. Altistumisalueen ilmassa ei saa olla asbestia enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Purkutyön tehneen työnantajan ja työn tilanneen rakennuttajan on tehtävä tilojen käyttöönottamisesta yhteinen asiakirja, jossa todetaan tilojen puhtaus ja jatkokäytön turvallisuus.

 

Asbesti on hengevaarallinen 

Normaalissa käytössä ehjät asbestimateriaalit eivät aiheuta vaaraa terveydelle, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestipölyä sisäilmaan. Tämän vuoksi asbestia sisältävät rikkoutuneet materiaalit on syytä poistaa asianmukaisin menetelmin. Materiaalia käsitellään purkutyössä asbestimateriaalina, kun se sisältää yli 1 % asbestia.

Asbestista irtoava pöly on niin hienoa, että ilmassa leijuessaan sitä on mahdotonta havaita paljain silmin. Hengittäessä ohuimmat asbestikuidut päätyvät keuhkorakkuloihin saakka. Asbestin on havaittu aiheuttavan mm. keuhkosyöpää ja asbestoosia.

 

Milloin asbestia on käytetty?

Rakennuskannassamme asbestia on voitu käyttää uudis- ja korjausrakentamisessa vuosina 1910-1993. Laajinta asbestin käyttö oli vuosina 1960-1976. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa v. 1994.  

Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia, joka on ollut suosittu rakennusmateriaali hyvien palonkesto-ominaisuuksien, lämmön- ja äänieristävyyden sekä kemikaalien ja mekaanisen kestävyyden vuoksi. Tyypillisiä asbestipitoisia ma­teriaaleja ovat olleet rakennuslevyt, ruiskutettu asbesti, läm­möneristeet, vedeneristeet, liimat ja laastit, tasoitteet, lattiapäällysteet, asennustarvikkeet, maaputkistot sekä IV-tuotteet.

Kyseisiä tuotteita voi olla kaikissa rakennuksissa: asunnoissa, toimistoissa ja teollisuus/ varastorakennuksissa.

 

Velvoittava asbestilainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta astui voimaan 1.1.2016 asbestilainsäädännön (684/2015) muutoksen yhteydessä. Uudella asetuksella ohjataan asbestipurkutöiden turvallisuutta ja pyritään poistamaan asbestikuiduille altistumisesta johtuvat terveyshaitat. Asetuksessa annetaan ohjeita asbestityön tekemisen lisäksi siitä, kuinka asbestipitoiset materiaalit kartoitetaan ja kuinka asbestipitoisen materiaalin purkutyön onnistuminen ja tilojen jatkokäytön turvallisuus varmistetaan.

Asetuksen mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Aiempi käytäntö, missä rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkita vaan kaikki purkutyöt tilataan asbestipurkutyönä, ei ole hyväksyttävä.

 

Tilaa asuinhuoneiston asbestikartoitus asiakaspalvelustamme tai pyydä tarjous kotisivuiltamme.

 

 

Ongelmia sisäilmassa?

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi sisäilmapalveluun.

Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä