030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Rakennustyön tarkkailija työskentelee puolestasi työmaalla

Asunnon ostaminen on yleensä suurin taloudellinen sijoituksemme. Vaikka uuden asunnon osto on käytetyn asunnon ostoa huomattavasti turvallisempaa, harmillisen usealle koituu asunnon käyttövuosien aikana kustannuksia, jotka aiheutuvat rakentamisessa tehdyistä virheistä.

Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on turvata osakkeenomistajien valvontaoikeus ja puuttua virheisiin rakentamisen aikana, jolloin virheiden korjaaminen on helppoa, eikä asukkaille aiheudu haittaa.

Tarkkailijan tehtävänä on myös seurata rakentamisen laatua, eli aikataulun pitävyyttä, työtapojen ja materiaalien asianmukaisuutta sekä sitä, rakentuuko kiinteistö sopimuksen mukaisesti.

 

Lue lisää

Tarkkailija dokumentoi havainnot raporttiin

Tarkkailija dokumentoi kirjallisesti havaintonsa, joilla on suuri vaikutus rakennuksen terveellisyyteen ja asumisviihtyvyyteen. Valokuvin varustetusta tarkkailudokumentista on hyötyä myös myöhemmin esimerkiksi peruskorjaus- tai remontointitilanteissa.

Tarkkailija tiedottaa työmaalla tehdyistä havainnoistaan sovitusti osakkaille. Osakkeenostajat voivat asuntokauppalain mukaan valita rakennustyön tarkkailijan ostajien kokouksessa. Osakkeenostajien kannalta on tärkeää, että tarkkailija on ostajien valitsema, rakennusliikkeestä täysin riippumaton henkilö.

Raksystems tarjoaa rakennustyön tarkkailuun vankkaa kokemusta, joka perustuu hyvään koulutukseen ja asiantuntemukseen.

 

Asuntokauppalaki 22 §

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1994:

Rakennustyön tarkkailija

Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta.

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen.

Tutustu lisää asuntokauppalakiin

 

 

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä