030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Kosteuskoordinaattorin palvelut valvontaprosessin aikana

Rakennuttajan tahtotila on rakennuttaa laadukasta, kestävää ja terveellistä ympäristöä. Tästä syystä etenkin kosteudenhallintaan liittyvät tekijät ovat tärkeässä roolissa hankkeen alusta loppuun asti.


Kosteuskoordinaattorin tehtävänä on valvoa kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Työ voidaan suorittaa myös Kuivaketju10:ä noudattaen. Raksystemsin Kosteuskoordinaattori voi toimia hankkeessa lisäksi myös jo suunnitteluvaiheessa sekä työn valvojana.

 

Lue lisää

Yleistä kosteudenhallinnasta

Kosteuskoordinaattori valvoo kosteudenhallinnan toteutumista rakennushankkeen alusta loppuun asti, jotta kosteusvaurioiden riski vähenee rakennuksen koko elinkaaren ajan.
Toiminnassamme kosteusriskit hallitaan torjumalla ne rakennushankkeen kaikissa vaiheissa, torjunnan onnistuminen näytetään toteen luotettavalla tavalla ja kaikki tulokset dokumentoidaan tarkoin.

 

Kosteuskoordinaattorin palvelut valvontaprosessin aikana pääpiirteittäin

Kosteuskoordinaattori laatii ensimmäiseksi kosteudenhallinnan valvontasuunnitelman. Suunnitelmassa keskitytään kosteudenhallinnan riskien tarkasteluun, betonirakenteiden
kuivumisaikojen arviointiin ja niitä verrataan aikatauluun sekä päällystettävyyden raja-arvojen tarkastamiseen. 

Kosteuskoordinaattorin työhön kuuluu tarjouksen mukainen kohdevalvonta (esim. 1krt/vko) ja työmaaolosuhteiden seuranta. Kohdevalvonnassa otetaan huomioon tuotteiden toimitusten oikea-aikaisuus, rakennustuotteiden varastointi ja suojaaminen sekä rakenteiden kuivumisolosuhteet.

Lisäksi kosteuskoordinaattori huolehtii kosteudenhallinnan seurannasta, mahdollisten poikkeaminen kirjaamisesta ja tiedottamisesta, kosteusmittausten seurannasta ja yleisesti seurannan dokumentoinnista.

 


 

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä