030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Putkiston sisäpuolinen TV-kuvaus

Salaojien ja viemäreiden videokuvaus paljastaa mitä maan alla tapahtuu

Tukkeutuneen, huoltamattoman tai väärin asennetun salaojituksen tai viemäröinnin suurimpia ongelmia rakennukselle ovat yleensä erilaiset kosteusongelmat. Suuri kosteusrasite aiheuttaa mm. alapohjarakenteisiin, kellariin ja niihin liittyviin seiniin kosteusvaurioita ja näin asumisterveyttä vaarantavia ongelmia. Salaojajärjestelmien toimimattomuutta aiheuttavat rakennusaikaisten virheiden lisäksi mm. talojen läheisyydessä kasvavien puiden juurakot (esim. koivut), jotka tunkeutuvat salaojaputkeen rikkoen sen. Koska salaoja- ja viemärijärjestelmät sijaitsevat maan pinnan alapuolella on asukkaan vaikea havaita niissä ongelmia ennen kuin on liian myöhäistä.

 

Videokuvauksella luotettavaa tietoa

Salaojien ja viemäreiden videokuvauksen tarkoituksena on selvittää salaojien kunto kuvaamalla putket sisäpuolisesti sekä selvittää salaojan korkeusasema rakennuksen alimpaan lattiatasoon nähden. Raportissa havainnoidaan pohjakuvaan merkitsemällä salaojaputken vauriokohdat, kerrotaan toimenpide-ehdotukset jatkotoimenpiteitä varten sekä lisätään videotallenteesta kuvia havainnoimaan selkeästi mitä ja miltä salaojaputkessa näyttää ongelmakohdassa.

Salaojien ja viemäreiden videokuvauksia tehdään niin pien- kuin suurkiinteistöihin.

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä