030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Kuntoarvio ja PTS

Asuinkiinteistön korjaustarpeiden hyvä ennakointi ja ajan tasalla olevat tiedot kiinteistön kunnosta auttavat taloudellisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Yksittäisillä nopeilla pintapuolisilla ratkaisuilla päästään helposti hetkeksi eteenpäin mutta todellisuudessa kulman takana saattaa odottaa jo isompi ongelma ja suuret kustannukset. On syytä hyväksyä tosiasia, että korjaushankkeet ovat osa kiinteistönhallinnan arkipäivää, sillä niiden vaikutus taloyhtiön talouteen on suuri.

 

Kuntoarvion avulla selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Kuntoarvioon sisältyvä 10 vuoden Pitkän Tähtäimen Suunnitelma (PTS) kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustasosta.

Kuntoarvion tarkoitus

Kuntoarvion tarkoitus on selvittää taloyhtiön raken­teiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi rakenne-, lvi- ja sähkötekniikan osalta. Taloyhtiön kuntoarvio laaditaan laatujärjestelmämme sekä asuinkiinteistöjen kuntoarviointiohjeiden RT 103002, RT 103003 ja RT 18-11061 mukaisesti kolmihenkisen asiantuntijaryhmän voimin.

Varsinaista tarkastusta edeltävät käyttäjäkysely sekä rakennuksen historiaa tuntevien henkilöiden haastattelu ja piirustuksiin tutustuminen.

Pitkän Tähtäimen Suunnitelma

Asuinkiinteistön korjaustarpeet otetaan huomioon kuntoarviossa sekä kymmeneksi vuodeksi eteenpäin tehtävässä Pitkän Tähtäimen Suunnitelmassa. Vuonna 2010 voimaan tulleessa uudessa asunto-osakeyhtiölaissa velvoitetaan taloyhtiön hallitus esittämään yhtiökokoukselle selvitys taloyhtiön tulevista korjaustarpeista. Ammattilaisen laatimalla Pitkän Tähtäimen Suunnitelmalla taloyhtiö ja hallitus takaavat järkevän suunnitelman sekä saa realistiset kustannusarviot tuleviin korjaushankkeisiin.  Pitkän Tähtäimen Suunnitelma laaditaan siten, että korjaushankkeet ajoitetaan kustannustehokkaasti tuleville vuosille ja näin ollen taloyhtiön talouden pito helpottuu.

Osa remonteista kannattaa toteuttaa yhtäaikaisesti, jotta säästetään rahaa ja aikaa. Osa voidaan suosiolla siirtää hieman myöhemmäksi niiden kiireellisyystason ollessa vähäinen. Suunnitelmallisuus on tärkeää myös asukkaiden taloudellisen tilanteen takaamiseksi isojen korjaushankkeiden ollessa kyseessä.

 

Katso tästä miten Kuntoarvio tehdään!

 

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä