030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Sähköturvallisuuslakiin perustuvat määräaikaistarkastukset koskevat mm. liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennusten sekä julkisten rakennusten sähkölaitteistoja. Myös asuinrakennusten osana oleville sulakerajan 35A ylittäville liiketiloille on tehtävä tarkastus.

Määräaikaistarkastusajankohta määräytyy pääsääntöisesti sähkölaitteiston käyttöönottoajankohdan mukaan. Tarkastusten tilaamisesta vastaa sähkölaitteiston haltija.

Sähkölaitteistojen enimmäismääräaikaistarkastusvälit 5 tai 10 vuotta määräytyvät laitteiston vaativuusluokan mukaan.

Esimerkiksi maatilojen sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusväli on yleisimmin 10 vuotta.

 

 
Lue lisää

Sähköasennusten määräaikaistarkastukset ovat osa kiinteistön hyvää kunnossapitoa

Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja käytön turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen riskejä. Samalla pyritään varmistamaan, ettei sähkön käyttöön tule laitteistohäiriöistä johtuvia katkoksia. Määräaikaistarkastuksesta huolehtiminen voi vaikuttaa myös laitteiston haltijan vakuutusturvaan ja vahingonkorvausvastuuseen.

Määräaikaistarkastus on luontevaa tehdä kuntoarvion tai kuntotutkimuksen yhteydessä.

Määräaikaistarkastuksessa varmistaudutaan mm. siitä, että:

  • sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet,
  • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset ja ohjeet ovat käytettävissä sekä
  • sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on olemassa asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Määräaikaistarkastuksia tekevät Turvatekniikan keskuksen valtuuttamat tarkastajat ja tarkastuslaitokset. 

Raksystemsin asiantuntijoista TUKES:in valtuuttamia sähkötarkastajia ovat Juha Honka, Simo Metsä sekä Tuomas Virtanen.

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä