030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Lataa esitteet

TDD ja EDD esite

Katso myös nämä

Raksystems tekee teknisiä ja ympäristöasioiden Due Diligence -tarkastuksia

Kiinteistön myymiseen ja ostamiseen tarvitaan paljon objektiivista tietoa. Due Diligence -tarkastus tarjoaa tällaista tietoa. Due Diligence -tarkastus tarkoittaa kiinteistön tarkastusta, jossa keskitytään sijoitus- ja rahoituspäätöksiä tehtäessä tärkeisiin tietoihin ja sijoituskohteeseen liittyviin riskeihin.

Raksystems tekee sekä teknisiä että ympäristöasioihin keskittyviä Due Diligence -tarkastuksia.

Lue lisää

Tekninen Due Diligence (TDD)

Teknisessä Due Diligence -tarkastuksessa tarkastellaan rakennuksen nykyistä kuntoa ja selvitetään rakennuksen korjaustarpeet. Tarvittavat korjaukset esitetään rakennuksen korjaussuunnitelmassa, joka kattaa seuraavat kymmenen vuotta (PTS).

TDD:n tekemiseen ja laatimiseen osallistuu asiantuntijat seuraavilta aloita:

  • Rakennetekniikka
  • LVIA-tekniikka
  • Sähkötekniikka

PTS-suunnitelma sisältää luotettavan arvion rakennuksen seuraavien kymmenen vuoden aikana tarvitsemista korjauksista ja kunnossapitotoimenpiteistä. Teknisen Due Diligence -raportin asiakas saa haluamassaan muodossa, kuten Microsoft Word- tai Excel -dokumenttina, PDF-tiedostona jne.

 

Ympäristöasioihin keskittyvä Due Diligence (EDD)

Ympäristöasioihin keskittyvässä Due Diligence -raportissa tutkitaan kiinteistön haitta-aineisiin liittyvät mahdolliset riskit. Tarkastelu käsittää niin itse rakennukseen kuin myös maaperään liittyvät mahdolliset haitta-aineet. Raksystems tekee vaiheen 1 sekä vaiheen 2 ympäristöselvityksiä. Vaiheessa 1 keskitytään mahdollisten riskien olemassaoloon ja vaiheessa 2 otetaan tarvittavia näytteitä.

 

Ympäristöasioihin keskittyvän Due Diligence -raportin asiakas saa haluamassaan muodossa, kuten Microsoft Word- tai Excel -dokumenttina, PDF-tiedostona jne. Toimitus CD-levyllä tai suoraan asiakkaan tietokantaan on myös mahdollista.

 

Tutustu referenssikohteisiimme

Amerikkalaisen Morgan Stanleyn ostaman asuntoportfolion TDD ja EDD1 tutkimukset

 

Yhteystiedot

 

 

Lataa esitteet

TDD ja EDD esite

Katso myös nämä

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä