030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Energiapalveluilla tuntuvia säästöjä

Tiesitkö, että

  • lämmitysjärjestelmän säädöllä voidaan säästää 5-15 % energiakulutuksessa,
  • jatkuva automaattinen ohjaus säästää jopa 5-15 % energiasta,
  • poistoilmapumppu säästää 25-50 % ostoenergiankulutuksesta ja sen takaisinmaksuaika on yleensä 8-14 vuotta ja, että
  • maalämpöpumppu säästää jopa 50-65 % ostoenergiankulutuksesta ja sen takaisinmaksuaika on yleensä 7-15 vuotta.

 

Energian säästöpotentiaali

Lämmitettyä huonetilaa kohden käytetty lämmitysenergian määrä on laskenut viimeisen 30 vuoden aikana noin puoleen. Tämä selittyy rakennusten paremmalla eristystasolla sekä kerros- ja rivitaloasumisen yleistymisellä. Tosin sähkönkulutus on likimain viisinkertaistunut samassa ajassa aiheuttaen kasvua energian kokonaiskulutuksessa ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin.

Energian säästöpotentiaalia kuitenkin löytyy ja energiatehokkuus on aihe, jota yhä useampi asunnonomistaja Suomessa miettii. Kotitalouksissa merkittävin energiasäästö saadaan aikaan käyttämällä energiatehokkaita lämmitysjärjestelmiä ja parantamalla lämpöeristyksiä.

 

Monimuotoiset lämmitysmuodot

Kiinteistöjemme lämmitysmuotoja ovat suorasähkö, varaava sähkö, maalämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu, ilmasta veteen -lämpöpumppu, kaukolämpö, öljy, puu tai pelletti. Vaihtoehtoja on siis monia ja joissakin kiinteistöissä käytetään monienergia- eli hybridilämmitystä, jolloin yhtä tai useampaa tekniikkaa yhdistellään.

Kolme käytetyintä ja perinteistä lämmitysmuotoa suomalaisessa rakennuskannassa ovat olleet sähkö, öljy ja kaukolämpö, mutta esimerkiksi vuosina 2013–2014 valmistuneissa pientaloissa (18 774 kpl) oli suosituin ensisijainen lämmitysmuoto maalämpö (7 836 kpl) noin 42 % osuudellaan

 

Suurin osa asumisen hoitokustannuksista energialaskuun

Tarkemmin suomalaisten kerros- ja rivitaloasunto-osakeyhtiöiden hoitomaksuja tarkasteltaessa voidaan huomata, että energiatehokkuusajattelulle löytyy merkittäviä taloudellisia perusteita.

Rivitalo-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 2013 kuukausitasolla keskimäärin 3,25 €/huoneistoneliö. Tästä suurin suhteellinen osuus, 23,4 %, aiheutui lämmityskustannuksista.
Kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 4,54 €/huoneistoneliö. Lämmityksen osuus hoitokuluista oli suurin, 23,8 %.
Muita hoitokuluihin vaikuttavia tekijöitä olivat korjaukset 22,5 %:n osuudella ja vedenkäyttö 7,9 %:n osuudella.
Energian osuus kokonaisuudessaan oli yli 35 %, mikäli ei huomioida käyttäjäsähköä.

Sekä kerros- että rivitaloasunto-osakeyhtiöissä hoitomaksujen suurin yksittäinen syy on lämmitystarve ja siitä aiheutuvat ostoenergiakustannukset. Myös teollisuuden- ja julkisten rakennusten energiatehokkuuteen tulisi kiinnittää huomiota, sillä taloudellisten voittojen lisäksi saamme näin myös ympäristölle suotuisia ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen.

 

Raksystemsin energiatehokkaat palvelut

Raksystemsiltä löydät useita energiaan keskittyneitä palveluita.

Esimerkiksi Energiasäästökartoituksella saat apua energiatodistuksen tulosten ja toimenpiteiden kannattavuuden tulkinnassa, kun asiantuntijamme tuo esille toimenpiteiden kustannukset, takaisinmaksuajat ja säästöpotentiaalit yksinkertaisilla taulukoilla ja kaavioilla, kun taas Energiakatselmuksessa lasketaan esitetyille energiansäästötoimenpiteille budjettiarviot kustannuksista, sekä niiden oletetuista takaisinmaksuajoista. Palveluiden erona on se, että Energiakatselmuksessa seurataan pidempään kohteen energiakulutusta, kun taas Energiansäästökartoituksen johtopäätökset perustuvat energiatodistuksen laskelmiin. 

Energiansäästökartoituksessa asiantuntijan tehtävänä on etsiä kaikki mahdolliset eri vaihtoehdot energiansäästöön. Niitä voi olla pienetkin toimenpiteet, kuten vakiovirtaussuuttimien asennus vesihanoihin, joilla saadaan jopa 40 % säästöä vedenkulutuksesta sekä esim. lämmitysjärjestelmän säätäminen. Tälläkin toimenpiteellä säästyy 5-15 % energiankulutuksesta.

Rakennuksen Lämpökuvauksella ja Ilmatiiviysmittauksella saadaan tärkeää tietoa mahdollisista rakennuksen vaipan energiahukkakohdista, kun taas U-arvon mittauksella voidaan määrittää ulkorakenteiden kautta tapahtuva lämmönjohtuminen kustannustehokkaasti.

Mikäli harkinnassa on muuttaa kiinteistön lämmitysmuoto, on ennen lämmitysmuotoratkaisujen tekemistä suositeltavaa tehdä Lämmitystapavertailu. Siinä puolueeton asiantuntija tekee energiansäästöpotentiaalilaskelmat eri lämmitystavoille, antaa tarjouspyynnöt omistajien toiveet huomioiden ja avustaa omistajia teknisissä kysymyksissä. Tämän jälkeen Raksystems konsultoi ja auttaa sopivan toteuttajan löytämisessä ja palvelee myös lämmitysjärjestelmän uusimisurakan valvontatöissä.

 

Raksystemsillä on kokemusta vuosikymmenen ajalta lähes 10 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta yli 30 pätevän energiatodistuksen laatijan voimin kautta maan! Voit lukea lisää energiapalveluistamme näiltä kotisivuiltamme. Mikäli tarvitset lisätietoja, niin olethan yhteydessä!

 

Vaikutetaan yhdessä kiinteistösi energiatehokkuuteen!

 

 

Antti Hatsala

Johtava asiantuntija; Energiakeskus, Insinööri AMK, Motivan energiakatselmoija, ET-pätevyys, PKA-pätevyys.

p. 030 670 5623

 

 

 Jari Marttinen

 Osastonjohtaja; kuntotutkimukset, DI.

 p. 030 670 5509

 

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä