030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Suurten yritysten pakollinen energiakatselmus

Suuryritysten pakollinen Energiatehokkuuslaki astui voimaan 1.1.2015.
 
Lain tarkoituksena on kehittää yritysten energiatehokkuutta, lisätä niiden energiansäästöä sekä vähentää energian loppukäytön ja primäärienergian kulutusta.

Pakollinen suuryritysten energiakatselmus koskee suuryrityksiä toimialasta riippumatta. Suuryrityksiä ovat yritykset, joiden työntekijämäärä ylittää 250 tai niiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa. Energiakatselmus on laadittava riippumatta siitä, ovatko yrityksen kiinteistöt omia tai vuokrattuja. 
 

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuryritykset uusimaan pakollisen energiakatselmuksen neljän vuoden välein

Energiakatselmuksen tavoitteena on saada yritykset lisäämään energiatehokkuuttaan ja kasvattamaan energiansäästöjään.


Yrityksen energiakatselmukseen tulee sisältyä mm. kokonaisenergiankulutuksen kartoitus, joka voi koostua toimitilojen energiankulutuksesta, tuotantoprosessista tai esimerkiksi polttoaineista. Lisäksi katselmukseen kuuluu kiinteistökohtaisia kohdekatselmuksia. Katselmusraportissa kerrotaan tärkeimmät energiantehostamisen kohteet. Katselmuksesta toimitetaan raportti Energiavirastolle. Katselmuksen tekijän tulee olla pätevöitynyt ja Energiaviraston todentama henkilö. 

Yritys vapautuu velvoitteesta, mikäli sillä on käytössään sertifioitu ISO 50001 tai sertifioitu ISO 14001 -laatujärjestelmä sekä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ ja ne kattavat vähintään 95 % yrityksen energiankäytöstä.


Raksystems laatii suuryritysten tarpeisiin energiakatselmuksia

Meillä on palveluun erikoistuneita työntekijöitä ja palvelemme sinua kautta maan. Olemme laatineet jo satoja kohdekatselmuksia muun muassa satamiin, autoteollisuuteen, teollisuuslaitoksiin, toimistorakennuksiin, prosessi- ja tietoliikenneteollisuuteen, logistiikkakeskuksiin sekä vähittäiskaupalle.

 

Lisätietoja suuryitysten energiakatselmuksesta johtavalta energia-asiantuntijaltamme Tuomas Virtaselta. Sähköpostitse tai p. 030 670 5539.

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä