030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Energiatodistus on lain mukaan pakollinen

Energiatodistus on lain mukaan pakollinen aina asunnon myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Aivan, kuten muissakin rakennuksissa.

Nykyinen energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien tekniset ominaisuudet. Laskenta tuo rakennukset paremmin vertailukelpoisiksi keskenään energiatalouden näkökulmasta. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan rakennuksen laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luku) sijoittumista luokitteluasteikolle kuvaavalla tunnuksella. Energiatehokkuusluokkaa kuvataan tunnuksilla A2018-G2018.

Energiatodistuslain toimintaa valvova Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara aikoo langettaa uhkasakkoja kohteille, joilta puuttuu myynnin tai vuokrauksen yhteydessä energiatodistus. Ara valvoo toimintaa pistokokeenomaisesti ja lähestyy asiakasta ensin kirjeitse. Mikäli energiatodistusta ei kohteelle ilmesty, on uhkasakko mahdollinen. 

Kaikki hyöty irti energiatodistuksesta

Parhaan hyödyn saat, kun yhdistät energiatodistuksen Asuntokaupan Kuntotarkastuksen RS3 tai Taloyhtiön Kuntoarvion RS15 yhteyteen.

Näin saat kokonaisvaltaisen kuvan rakennuksen teknisestä kunnosta, energiatehokkuudesta sekä mahdollisista korjaus- tai parannusehdotuksista.

Huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa rakennuksen omistajalle mm. toimenpide-ehdotuksia sen energiatehokkuuden parantamiseksi ja mahdollistaa ostajalle kiinteistöjen vertailun energiankulutusten mukaan, mikä on esimerkiksi ostotilanteessa tärkeää.

 

Energiatodistuksen laatijalla ja pätevyydellä on väliä

Raksystems on kiinteistöalan johtava asiantuntija, jolla on kokemusta vuosikymmenen ajalta lähes 10 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta. Pystymme hyödyntämään laaja-alaista osaamistamme järkevissä, taloudellisesti kannattavissa energiatehokkuuden parannusehdotuksissa.

Meiltä saat pätevöityneen energiatodistuksen laatijan eri puolille Suomea!

 

Nykymuotoinen energiatodistus otettiin käyttöön vaiheittain

  • 1.6.2013: Uudisrakennukset, kerrostalot ja vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).
  • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset.
  • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset.
  • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).

 

 

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä