030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Kodin määräaikaistarkastus

Pientaloa tulee ylläpitää, huoltaa ja korjata säännöllisesti, jotta sen kunto, ominaisuudet ja arvo säilyvät. Järkevä pientaloasuja seuraa jatkuvasti kotinsa kuntoa ja selvittää säännöllisesti erilaisin menetelmin sen korjaustarpeita. Tähän tarkoitukseen on suunniteltu Kodin määräaikaistarkastus, joka tähtää ylläpitävään kiinteistön huoltoon. 

 

Kodin määräaikaistarkastuksen sisältö

Kodin määräaikaistarkastuksessa kartoitetaan asunnon rakenteet ja järjestelmät sekä niiden kunto huoltoa ja kunnostusta varten. Havainnot kirjataan raporttiin kodin oikea-aikaisten korjaustoimenpiteiden kera, jotka lisätään lopuksi myös KotiApp-mobiilisovelluksen Huoltokirjaan omiksi tuleviksi tehtäviksi. KotiApp kertoo ja muistuttaa milloin tehtävät ovat ajankohtaisia ja opastaa sinua niiden tekemisessä. Kodin määräaikaistarkastuksessa varmistetaan KotiApp-käyttäjän mahdollisesti jo täyttämät kohdetiedot ja päivitetään huoltokirja ajan tasalle. Lisäksi asiantuntija laatii sinulle tarkastuksesta valokuvallisen raportin. 


Kodin määräaikaistarkastukseen sisältyy rakennusteknisen asiantuntijan silmämääräinen tarkastus, kodin kuntoluokan määritteleminen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttami-sen opastamista. Kuntoluokissa sovelletaan KH-kortistojen tietoja sekä ja Raksystemsin kokemusta yli 150 000 pientalokohteen osalta. 


Kodin määräaikaistarkastuksen tilaajana voi olla asunnon omistaja tai omistajan suostumuksella joku muu kolmas osapuoli. Tilauksesta sovitaan aina kirjallisesti ja tilaajaa informoidaan erillisellä ohjeella tarvittavista valmistelutöistä (valmistautumisohje). 
Kodin määräaikaistarkastus suositellaan tehtäväksi neljän (4) vuoden välein. Ensimmäisessä tarkastuksessa rakennuksesta luodaan yleiskuva ja määritetään kuntoluokat. Kohdekatselmuksessa kestää noin 2 tuntia.

 

Kodin määräaikaistarkastuksen hyödyt 


Kodin määräaikaistarkastuksen avulla opit tuntemaan kotisi kunnon, lisäät asumisturvallisuutta sekä muun muassa terveyshaittoja aiheuttavien kosteusongelmien ja vesivahinkojen mahdollisuus vähenee. Lisäksi varmistat myös kotisi kunnossapitoon käytettävän rahan kohdistumisen oleellisiin ja tärkeisiin kohteisiin. Ajan tasalla oleva tieto rakennuksen tilasta on tärkeää, sillä ennakoitavat ja suunnitellut huoltotoimenpiteet säästävät rahaa ja aikaa. Kodin määräaikaistarkastus on oiva pohja kodin huollolle ja kunnossapidolle, sillä asiakas saa ammattilaisen suositukset akuuteista ja tulevista kodin korjaus- sekä huoltotarpeista. 


Miten Määräaikaistarkastus eroaa Kuntotarkastuksesta RS3 asuntokauppaa varten? 

Kodin määräaikaistarkastus...

1. Ei sisällä kosteusmittauksia.
2. Ei sisällä rakenneavauksia.
3. Ei sisällä Suoritusohjeen mukaisesti tehtävän Asuntokaupan Kuntotarkastuksen RS3 kaikkia toimenpiteitä eikä KH-kortin mukaista yksilöityä raporttia vaurioiden syistä ja mahdollisista seurauksista.
4. Piilovirhevakuutus Kauppaturvan edellytys on aina Asuntokaupan Kuntotarkatus RS3 .
5. On riskikartoitus.

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä